Op een Middeleeuwse markt kun je zoal de volgende zaken aantreffen:

Baas van de Markt is de Schout van Harderwijk. Hij is meestal met zijn gade onderweg om de orde te handhaven en recht te spreken

Een wagenspel; een Middeleeuws spel met een boodschap

Een muziektent; muzikanten met hun instrumenten vermaken de marktkooplui en het publiek

De waarzegster; zij kan je toekomst voorspellen

De chirurgijn; hij zet af, scheert af, adviseert en geneest. Met Middeleeuwse middelen, zoals u zult zien. Het begrip zachte heelmeester was in de Middeleeuwen nog niet voorhanden.

De geldwisselaar; wisselt geldstukken van de verschillende graafschappen en hertogdommen. Hij zal immer proberen er zelf beter van te worden, dus denk na, voor je wisselt.

De beul met zijn schavot; enkele malen per dag wordt er een terechtstelling gehouden, aan de hand van een veroordeling door de schout.

De keukenbrigade die het volk voorziet van een Middeleeuws natje en droogje vanuit de Taveerne, alles zoveel mogelijk op authentieke wijze bereid en gepresenteerd.

De medemaker. Mede is een Middeleeuwse drank gebaseerd op honing.

De mandenmaker knoopt manden voor dagelijks gebruik.

De monnik ondersteunt het Middeleeuwse volk in voor- en tegenspoed.

De schrijnwerker maakt en repareert houten gebruiksvoorwerpen.


Levende Historie Harderwijk  zal invulling kunnen geven aan de uitvoering van een aantal van deze karakters.